המיצים שלנו

מיצים חצי ליטר

בקבוקי 1 ליטר

בקבוקי 2 ליטר

גלוני מיץ 5 ליטר