top of page

תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש – מרכז השייקים של סחוט בע''מ.

נכון ל- 01/06/2023

תנאי התקנון כתובים בלשון זכר, אך מיועדים לכל משתמשת ומשתמש באתר

 

מבוא

 

1) ברוכים הבאים לאתר "סחוט" בבעלות ,'מרכז השייקים של סחוט בע''מ', ח.פ 516046679. האתר הינו אתר הזמנות קניות מקוונן של פירות קפואים, מיצים, תוספות לשייקים, בלנדרים ועוד.

 

2) בכל מקום בו נאמר "אתר" הדבר יכלול גם את השימוש "באפליקצייה". (להלן: "סחוט" ו/או "החברה" ו/או "האתר" בהתאמה).

 

3) בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה באמצעות המייל hello@sahut.co.il או באמצעות האתר.

 

4) כותרות הסעיפים בתקנון זה, הינן לשם נוחות הצדדים בלבד, ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות.

 

5) הינך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בעיון, בהרשמה לאתר ובביצוע פעולות במסגרתו על ידך הינך מאשר כי קראת את התקנון, וכי הינך מסכים ומאשר את כל הוראותיו, והוא מהווה הסכם מחייב בין הגולשים והמשתמשים באתר לבין בעלי האתר.  תהליך ההזמנה והרכישה באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

6) בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"). ללקוח לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי האתר ובעליו בגין עדכון ו/או שינוי כאמור, לפיכך הינך מתבקש מעת לעת כאשר אתה מבצע קניות באמצעות האתר לקרוא את התקנון.

7) בעלי האתר רשאים לשנות או להפסיק בכל עת את פעילותו ללא הודעה מוקדמת.

 

8) האתר מיועד לשימוש לציבור הגולשים בישראל בלבד.

 

9) בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר ללקוח מסוים להזמין מוצרים מהאתר מכל סיבה שהיא, וזאת ע"פ שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוק או הסבר.

 

מסירת פרטים מזהים והגנת הפרטיות

 

10) השימוש באתר מותנה במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח ופרטי תשלום תקפים)

 

11) בעת ההרשמה לאתר הלקוח יצטרך לתת הסכמתו להיכנס לרשימת התפוצה, ככל והסכים,  ההסכמה מהווה אישור מצידו להימנות ברשימת לקוחותיו לרבות תפוצת הדיוור הישיר במייל, מסרונים, שיחות שירות ומכירה ו/או כל סוג תקשורת אחר של בעלי האתר או מי מטעמם.

 

12) ככל והלקוח  נתן הסכמתו להיכנס לרשימת התפוצה,  הפרטים שמסר בעת תהליך ההרשמה ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של האתר והוא מאשר לו לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

 

13) לקוח שביצע הרשמה יכנס אוטומטית למועדון הלקוחות של אתר סחוט המאפשר צבירת נקודות מהרכישה הראשונה. לתנאי מועדון הלקוחות לחץ כאן.

 

14) למדיניות פרטיות מורחבת.

תנאים לגבי הוספת תגובות והודעות

 

15) האתר מאפשר למשתמש להוסיף ולהעלות לאתר חוות דעת לגבי מוצרים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתו. המשתמש מסכים, כי מנהלי האתר אינם בהכרח עוברים על חוות הדעת והן אינן נערכות על ידם וכי הן מוצגות באתר כפי שהן, מבלי שנבדקת מהימנותן, דיוקן ונכונותן ובעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מחוות הדעת.

16) המשתמש מתחייב, כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכללו כל מידע אשר מפר זכויות קנייניות של אחרים או כל התייחסות העלולה לפגוע בזולת או כל מידע בלתי חוקי או המהווה לשון הרע או פוגע בפרטיות או כל חומר העלול להטעות צרכן.

 

17) המשתמש מתחייב לפצות או לשפות את בעלי האתר בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו להם עקב הפרת הוראות תקנון זה או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

 

18) ידוע למשתמש, כי האתר רשאי לערוך, לתקן או למחוק את חוות הדעת שנכתבו על ידו, בשלמותן או בחלקן וכל חומר או מידע מהאתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של בעליו וזאת מבלי שיהיה מחויב לתת על כך הודעה ללקוח.

רכישת מוצרים ושירותים באתר

 

19) באתר נמכרים פירות קפואים, מיצים, ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל בהתאם למפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

 

20) האתר רשאי לשנות בכל עת את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, ולהחליף או להוסיף מוצרים לרשימת המוצרים או להוציא מוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

21) תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר.

 

22) המוצרים הנמכרים באתר ו/או באמצעות מוקד רכישה טלפוני ואשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון- פירות וירקות יבחרו על ידי צוות 'סחוט' ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין המוצרים שיסופקו לו.

 

23) יתכן ויופיעו באתר גם מוצרים שאינם נמצאים בהכרח במלאי, במקרה זה, וכאשר הוזמנו מוצרים שאינם קיימים במלאי, הלקוח פוטר את האתר מהתחייבות כלשהי לספק לו את המוצר, וכמובן שהלקוח לא יחויב בגין המוצר שלא סופק.

24) האתר נועד למכירה לצרכנים או סיטונאים, אולם, האתר שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע מכירת מוצרים כלשהם ללקוח מעבר לכמות מסוימת, ולקבוע תעריפים שונים לכמויות סיטונאיות.

 

25) מחיר המוצרים הנמכרים באתר ישתנה ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא צורך במתן כל הודעה מראש.

 

26) ידוע ללקוח כי חיוב ההזמנה בגין מוצרים נשקלים יהא בהתאם לשקילתם בפועל על ידי עובדי 'סחוט'. 

התשלום

27) התשלום בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ, ואשר פרטיו נמסרו ע"י הלקוח במועד הרשמתו לאתר, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים.

 

28) התשלום עבור המוצרים שהוזמנו יהיה לפי מחירם במועד ביצוע ההזמנה, אולם במקרים בהם חל שינוי משמעותי במחיר פריט כלשהו, האתר שומר לעצמו את הזכות להתקשר ללקוח ולהודיעו על השינוי במחיר, וללקוח תהיה האפשרות לאשר את ההזמנה לפי המחיר המעודכן או לבטל את הזמנת הפריט.

 

29) סכום התשלום בגין ההזמנה יכלול את התשלום בגין דמי המשלוח כפי שאלו מפורטים באתר. 'סחוט' שומר לעצמו את הזכות לעדכן סכומים אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

משלוח ואספקה

30) 'סחוט' יספק את המוצרים לכתובת הלקוח, כפי שהיא פורטה בטופס ההזמנה או הצטרפות לאתר, או לנקודת החלוקה ממנה יאספו המוצרים ע"י הלקוח, לפי בחירתו.

31) בין אם רכישה התבצעה באמצעות האתר ובין הרכישה באמצעות מוקד מכירות טלפוני, סחוט שומרת לעצמה את הזכות לספק את המשלוח ע"י חברות שילוח חיצוניות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מועד האספקה משתנה ומתעדכן בהתאם לאזורי החלוקה המפורסמים באתר בעת ביצוע הרכישה.

 

32) המשלוח יסופק ללקוח בהתאם לאזורי המשלוח ובמועדי האספקה המפורטים באתר בלבד. הארת שומר לעצמו את הזכות לפתיחת אזורי חלוקה ו/או סגירתם בהתאם לדרישה ושיקול דעתו הבלעדי.

 

33) 'סחוט' תעשה כל מאמץ לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, 'סחוט' איננו מתחייב לספק את כל המוצרים שבהזמנה בין אם צוין, שהם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי האתר ובעליו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן כי מוצר שלא יסופק על ידי האתר לא יחויב.

 

34) הלקוח מסכים ומאשר כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הוא או מי מטעמו במענו, הוא מאשר ל- 'סחוט' להשאיר את ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר שתואם עם הלקוח, לרבות נקודות איסוף.

 

35) הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי ככל והושארה ההזמנה בסמוך מענו או במקום אחר שתואם, האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה, קלקול או כל בעיה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ותביעות כנגד האתר ובעליו.

36) עיכובים במועד המשלוח או האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה, לרבות בשל חברות שליחו חיצוניות, אינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו') ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו'), עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

 

החזרת מוצרים

 

37) על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו לתעודת משלוח או חשבונית שתצורף למשלוח בעת האספקה.

 

38) החזרת מוצרים שאינם מוצרי מזון מתכלים (כגון פירות קפואים) או מוצרים פסידים תתאפשר עד 7 ימים מתאריך האספקה כנגד חשבונית בלבד.

 

39) במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

 

40) מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

 

41) מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בדמי משלוח.

ביטול ושינוי הזמנה

42) ביטול או שינוי הזמנה על ידי הלקוח יתאפשר אך ורק לפני מועד סגירת ההזמנות ולכל המאוחר עד שעה 10:00 בבוקר יום לפני החלוקה.

 

43) האתר יהא רשאי לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום בגין ההזמנה, האתר יהיה רשאי לשנות הזמנה ולא לספק מוצר שאיננו נמצא במלאי ו/או שהלקוח לא אישר את הספקתו במחיר מעודכן, וזאת ללא הודעה מראש ללקוח. במקרה של אי אספקת מוצר כאמור יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

 

44) החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

 החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בלבד או בזיכוי לרכישה באתר.

 

אבטחת מידע

 

46) אתר 'סחוט' מופעל ע"י חברת WIX אשר מהווה פלטפורמה לסחר אינטרנטי, בכדי לאפשר לכם להנות מקנייה בטוחה לחלוטין, כל השירותים המונגשים באתר (סליקה, דיוור, אחסון, הפעלת מועדון לקוחות, אתגרים וכיו"ב), מופעלים ע"י WIX ו/או ע"י צדדי ג' מטעמה. WIX מפעיל מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע בו.

 

47) המשתמש מאשר כי ידוע לו שכל מערך אבטחת המידע נעשה באמצעות WIX בלבד וכי באחריות WIX למלא אחר כל הוראות החוק, ההנחיות והמדיניות הנהוגות במדינת ישראל בתחום אבטחת מידע. לבעלי האתר ומנהליו אין כל אחריות לכל פגם בניהול אבטחת המידע ואין להם כל יכולת מקצועית וטכנית להגן על האתר מפני מתקפת סייבר, פריצות ו/או שיבושים באתר נוכח פוגענים ו/או מזיקים המאיימים עליו וכי כל השליטה, הבקרה, התפעול והאחריות הינה באחריות WIX בלבד ובאופן בלעדי.

 

48) יובהר כי כל מערכת הדיוור האוטומטית נעשית על ידי WIX, באמצעותה נשלחים מיילים והודעות קופצות למשתמשים באפליקציה.      

 

49) המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר באמצעות WIX  עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט וזאת על מנת להגן על המידע המצוי באתר. למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים במערכות המבוססות רשתות תקשורת, וכי על אף המאמצים שמשקיע האתר, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת כנגד חדירה לאתר. בשום מקרה, האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למשתמש בעקבות פריצה כאמור ולא יהיו אחראים בגין העברת מידע אודות המשתמש לצד ג' כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.

 

50) המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה.

 

51) למידע נוסף בנשוא אבטחת המידע של משתמשים ב-Wix ובשירותים שלה לחצו כאן.

קניין רוחני

52) הקניין הרוחני באתר לרבות הבעלות על המידע, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחריים עיצוב גרפי וכדו' שייכים בלעדית לבעלי האתר.

 

53) בעלי האתר מאשרים לעשות שימוש לא מסחרי בלבד במידע שבאתר, לרבות שיכפול והעתקה, ובלבד שבסמוך לו יצוין מקורו באתר 'סחוט' בתוספת קישור לאתר.

 

54) המשתמש באתר מצהיר כי אין לו כל זכות קניינית באמור בחוות הדעת שהועלו על ידו לאתר, ולאתר ובעליו יתאפשר לעשות בחוות הדעת כל שימוש שהא לפי שיקול דעתם הבלעדי.

שונות

55) על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית, הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

 

56) כל הודעה שתשלח ע"י האתר ללקוח על פי הכתובת או האימייל שניתנה ע"י הלקוח בעת הרישום לאתר תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום מסירתה.

 

57) האתר לא כפוף למחירים המוצגים בחניות, מרכולים, סופרים ו/או בחנויות "סחוט" ברמת השרון ובקרן, ויהא רשאי להציע / הנחות / מבצעים ומחירים ייחודים ללקוחות ומשתמשי האתר.

58) מדי פעם נערכות הנחות על 'מוצרי סחוט' באופן בלעדי ולא על כלל המוצרים הזמינים באתר. למען הבהרה, 'מוצרי סחוט' מתייחסים אך ורק למוצרים שעליהם מופיעה תווית הכוללת את השם והלוגו 'סחוט', כולל מיצים, ירקות ופירות קפואים, אבקות (של סחוט בלבד) ובוסטים שונים. המוצרים הבאים אינם נחשבים ל- 'מוצרי סחוט': פירות יבשים, אגוזים וזרעים, בלנדרים, כלים, תחליפי חלב, סירופים, מעדני פרי, וממרחים טבעיים.

 

59) האתר מציע הצטרפות ורכישה של "אתגרים" לאורך חיים בריא, משתמש המצטרף לאתגר מתחייב בוסף לאישור תקנון זה, לקרוא ולאשר את תנאי תקנון האתגר לרבות הצהרות רפואיות בהתאם.

 

60) מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תקנון זה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 

61) האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעיל האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הטיפוליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.  הודעות דיוור עשויות אף הם לכלול קישורים לאתרים חיצוניים, השימוש בהם יעשה באחריות הבלעדית של המשתמש בלבד.

 

62) יתכן כי באתר ו/או בדיוור מטעמו יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים"). אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

bottom of page