top of page

סקר אתגר 30 ימים
דעתך חשובה לנו!

הסקר הוא אנונימי

כללי

האם ירדת במשקל בימים האלו?
מ- 1 (לא טוב) עד 5 (מצוין), מה הציון שאת נותנת לאתגר?

הרכבת תפריט

עד כמה היה לך קל או מסובך להשתמש בלינק של הרכבת התפריט?
האם היית מעדיפה תפריטים מוכנים מראש עם כמה אופציות?

UX חוויית משתמש

האם קל לך לזהות את השלבים ואת הרצף של האתגר?
האם נתקלת באיטיות או קושי בגלישה?

שאלון - QUIZ בסוף כל שלב

האם ה- QUIZ תרם לך במשהו?
האם קרה שהתקדמת בשלב בלי לענות QUIZ?

הודעות

באיזו מידה הודעות הוואטסאפ תורמות לך?
באיזו מידה את מקבלת את התמיכה שאת זקוקה לה?
האם היית מעדיפה לא לקבל הודעות בימי שבת וימי חג?

הקבוצה

האם היית מעדיפה שהקבוצה תתנהל בוואטסאפ במקום באתר?
האם בכלל חושבת שצריכה להיות קבוצת תמיכה?

עסקי / מסחרי

האם הפריע לך שהאתגר יושב על אתר של סחוט?
האם היית רוצה לקבל הטבות מאתר סחוט על השלמת שלבים?

שאלות פתוחות

bottom of page